Από το μυθιστόρημα Perfume του Γερμανού Patrick Suskind