Από το ομώνυμο θεατρικό έργο του Robert Bolt

Δείτε ακόμα