Μαρασμός, παντού κλειστές πόρτες. Διαφήμιση, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, μουσικές συζητήσεις. Όλοι γαντζωμένοι στα κεκτημένα τους, τα κρατάνε καλά μην τα χάσουν και απολαμβάνουν το Power Of Love χωρίς αγάπη. Νομίζουμε ότι και οι άλλοι μπορούν να σκεφτούν όπως εμείς, αυτό όμως είναι αδύνατον. 'Ας σκεφτούμε πρώτα εμείς όπως σκέφτεται ο εαυτός μας' και ύστερα βλέπουμε. Κ. Ζουγρής

 

Από την τελική μάχη στο Hobbit του JRR Tolkien