I Am The Walrus-Beatles

I Am The Walrus-Beatles

Από την Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων του Lewis Carroll που γεννήθηκε στις 27/1/1832 και πέθανε στις 14 Ιανουαρίου 1898.

και από τον Βασιλιά Ληρ του Shakespeare

"Slave, thou hast slain me. Villain, take my purse."