Moby Dick - Led Zeppelin, 202 χρόνια από την γέννηση του Herman Melville

Moby Dick - Led Zeppelin, 202 χρόνια από την γέννηση του Herman Melville

Από το βιβλίο του Herman Melville (γεννήθηκε 1η Αυγούστου) 1819) που εκδόθηκε στις 18 Οκτωβρίου του 1851