Από το βιβλίο του Herman Melville (γεννήθηκε 1η Αυγούστου) 1819) που εκδόθηκε  στις 18 Οκτωβρίου του 1851