Εμπνευσμένο από την θεατρική κωμωδία  Lady Windernere's Fan του Oscar Wilde