Οι Tool και τα μαθηματικά τους.

Οι Tool και τα μαθηματικά τους.

https://youtube.com/watch?v=uOHkeH2VaE0&feature=share

https://youtube.com/watch?v=H6NtcWkGh50&feature=share

https://youtube.com/watch?v=ZWzwb4BumIk&feature=share

https://youtube.com/watch?v=EdYzqLgMmgk&feature=share

https://youtube.com/watch?v=4-idkubp_Lw&feature=share

https://youtube.com/watch?v=c6kUt0KShTU&feature=share

https://youtube.com/watch?v=00gG6LGAlSI&feature=share

https://youtube.com/watch?v=wP5RDwEwRVs&feature=share

Κώστας Πεππας