Είχε παίξει σε δεκάδες ταινίες, Lone Star, La Bamba, Jacob's Ladder