5 σπουδαία φιλμ που περιγράφουν τα πέντε ψυχολογικά στάδια της θλιψης...

5 σπουδαία φιλμ που περιγράφουν τα πέντε ψυχολογικά  στάδια της θλιψης...

1. Άρνηση: Don’t Look Now (1973)

 

 

2. Θυμός: The Babadook (2014)

 

 

3. Διαπραγμάτευση: Never Let Me Go (2010)

 

 

4. Κατάθλιψη: Antichrist (2009)

 

 

5. Αποδοχή: The Fountain (2006)