Αθήνα-Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας

Το θυμήθηκε ο Νίκος Μπούζας

Αθήνα των αιώνιων αντιπάλων
Αθήνα της πειθούς δια των ροπάλων
Αθήνα Ευρωπαία με το ζόρι
Αθήνα με σημαίες και μιραφιόρι
Αθήνα ανατολή με το στανιό
Αθήνα τρελό σκουπιδαριό

 

 

Video Url