Η Λουίζα Ζουγρή διαλέγει 10 τραγούδια

Δεν θα είσαι ποτέ τόσο cool όσο ήταν οι Γιαγιάδες σου.