Το Μεγάλο μας Τσίρκο, Ιούνιος 1973

Το Μεγάλο μας Τσίρκο, Ιούνιος 1973

22 Ιουνίου 1973 η πρώτη παράσταση για το Μεγάλο μας Τσίρκο...

 

 

 

 

https://www.popup.gr/