Π. Πάνου, Κ. Γκρέυ, Γ. Λύδια: Τρεις Θεές της λαϊκής μας μουσικής, ποια σας άρεσε, ποια ήταν καλύτερη φωνή;

Π. Πάνου, Κ. Γκρέυ, Γ. Λύδια: Τρεις Θεές της λαϊκής μας μουσικής, ποια σας άρεσε, ποια ήταν καλύτερη φωνή;

Ποια σας άρεσε, ποια είχε καλύτερη φωνή;

 

ΠΟΛΥ ΠΑΝΟΥ

 

 

 

ΚΑΙΤΗ ΓΚΡΕΥ

 

 

 

ΓΙΩΤΑ ΛΥΔΙΑ