Δρόμοι παλιοί-Μαρία Φαραντούρη, Γιώργος Νταλάρας

Δρόμοι παλιοί-Μαρία Φαραντούρη, Γιώργος Νταλάρας