Πνευματικό εμβατήριο - Μίκης Θεοδωράκης σε ποίηση Α. Σικελιανού

Πνευματικό εμβατήριο - Μίκης Θεοδωράκης σε ποίηση Α. Σικελιανού

Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Αντώνης Καλογιάννης. Ο Άγγελος Σικελιανός πέθανε 19 Ιουνίου 1951

 

 

Video Url