Ο Μπάμπης ο Φλου-Παύλος Σιδηρόπουλος & Σπυριδούλα

Ο Μπάμπης ο Φλου-Παύλος Σιδηρόπουλος & Σπυριδούλα

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 1979

Μια ιστορία θα σασ πω
Για το μπάμπη το μπάμπη τον φλου
Που του ‘λεγεσ βρε μπάμπη τι τρέχει εδώ
Σού ‘λεγε φλου φίλε μου όλα είναι φλου

Πάντα πιωμένοσ κι άνεργοσ
Ήταν ωραίοσ ο μπάμπησ ο φλου
Μουρμούραει μόνοσ και διαρκώσ
Σού ‘λεγε φλου φίλε μου όλα είναι φλου

Πείραζε όποιον του ‘ρχότανε
Χωρίσ να το σκεφτεί
Κι άμα ψιλοβαριότανε
Άραζε όπου ‘βρισκε να λιαστεί

Πείραζε όποιον του ‘ρχότανε
Χωρίσ να το σκεφτεί
Κι άμα ψιλοβαριότανε
Άραζε όπου ‘βρισκε να λιαστεί

Πείραζε τισ μελαχρινέσ
Ήταν ωραίοσ ο μπάμπησ ο φλου
Τσιμπολογούσε τισ ξανθέσ
Ήταν ωραίοσ ο μπάμπησ ο φλου

Κι όταν τον μπουζουριάζανε
Ψόφιοσ κοριόσ ο μπάμπησ ο φλου
Κι αν τον πολυρωτάγανε
Σού ‘λεγε φλου φίλε μου όλα είναι φλου

Πείραζε όποιον του ‘ρχότανε
Χωρίσ να το σκεφτεί
Κι άμα ψιλοβαριότανε
Άραζε όπου ‘βρισκε να λιαστεί