Φεύγω Μαργαρίτα-Γιάννης Πάριος

Φεύγω Μαργαρίτα-Γιάννης Πάριος

Φεύγω Μαργαρίτα σαν το χελιδόνι

που ποτέ δε βρήκε ήλιο και μπαλκόνι,
φεύγω Μαργαρίτα σαν το χελιδόνι
φεύγω Μαργαρίτα και σ’ αφήνω μόνη.