Μάρτιος 1973 πώς πέρασαν τα χρόνια, τραγούδια που δεν μπορείς να ξεχάσεις

Τραγούδια που σίγουρα έχουν μεγαλύτερη απήχηση σε όσους έχουν περάσει τα 60 ή είναι γύρω σ΄' αυτήν την ηλικία 

Video Url