1970 φεστιβάλ στην νήσο Wight με Who

1970 φεστιβάλ στην νήσο Wight με Who