20 χρόνια από το θάνατο του Domenico Modugno  6/8/1994, στα τραγούδια της ζωής μας το Volare από το 1958