53 χρόνια μετά - Led Zeppelin - Led Zeppelin (1969)

53 χρόνια μετά - Led Zeppelin - Led Zeppelin (1969)

Κυκλοφόρησε στις 12 Ιανουαρίου του 1969, τον Μάιο ήταν στα τσαρτς

GOOD TIMES, BAD TIMES

BABE I'M GONNA LEAVE YOU

I CAN'T QUIT YOU BABY

HOW MANY MORE TIMES

https://open.spotify.com/album/3ycjBixZf7S3WpC5WZhhUK