Κυκλοφόρησε 12 Μαΐου του 1967...

 

 

FOXY LADY

 

 

FIRE

 

 

3rd STONE FROM THE SUN

 

 

RED HOUSE