238562365785749375

 

Γκαζές...γκαζάκια...γυαλένια τα λέγαμε.... Σε όλες τις αγορίστηκες τσέπες τα εύρισκες και τρύπαγαν αυτές και φώναζε η μάνα και δώστου νέο μπάλωμα...

 

Από τα δημοφιλέστερα παιχνίδια στην δεκαετία του '50, ίσως και παλαιότερα οι γκαζές και οι βόλοι, ειδικά οι γκαζές ήταν σε μερικές περιπτώσεις πολύ όμορφες. Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούσαμε και 4-5 λακουβάκια