12 υπέροχες παλιές φωτογραφικές μηχανές που θα μπορούσαμε να αγοράσουμε...

12 υπέροχες παλιές φωτογραφικές μηχανές που θα μπορούσαμε αγοράσουμε...

(Οι τιμές ξεκινούν περίπου από 65€ και φτάνουν έως και τα 2000€+)

Link στο ebay

Contax G2 Gear Patrol


Pentax 67

(Οι τιμές ξεκινούν περίπου από 180€ και φτάνουν έως και τα 2000€+)

Link στο ebay

Pentax 67 Gear Patrol


Nikon FE

(Οι τιμές ξεκινούν περίπου από 35€ και φτάνουν έως και τα 700€+)

Link στο ebay

Nikon FE


Leica M6

(Οι τιμές ξεκινούν περίπου από 1000€ και φτάνουν έως και τα 15000€+)

Link στο ebay

Leica M6


Hasselblad 500C/M

(Οι τιμές ξεκινούν περίπου από 300€ και φτάνουν έως και τα 3000€+)

Link στο ebay

Hasselblad 500C


Pentax K1000

(Οι τιμές ξεκινούν περίπου από 35€ και φτάνουν έως και τα 300€+)

Link στο ebay

PentaxK1000


Mamiya 7 II

(Οι τιμές ξεκινούν περίπου από 1200€ και φτάνουν έως και τα 3000€+)

Link στο ebay

Mamiya 7 II


Contax 645

(Οι τιμές ξεκινούν περίπου από 1300€ και φτάνουν έως και τα 3000€+)

Link στο ebay

Contax 645


Canon AE-1

(Οι τιμές ξεκινούν περίπου από 30€ και φτάνουν έως και τα 300€+)

Link στο ebay

Canon AE 1 Gear Patrol Final


Konica Hexar AF

(Οι τιμές ξεκινούν περίπου από 300€ και φτάνουν έως και τα 700€+)

Link στο ebay

Konica Hexar Final


Polaroid SX-70

(Οι τιμές ξεκινούν περίπου από 30€ και φτάνουν έως και τα 1000€+)

Link στο ebay

Polaroid SX 70 Gear Patrol Final


Yashica-Mat LM

(Οι τιμές ξεκινούν περίπου από 60€ και φτάνουν έως και τα 250€+)

Link στο ebay

Yashica Mat LM