Μιλάτε ευγενικά στους ανθρώπους

Μιλάτε ευγενικά στους ανθρώπους και προσπαθήστε να μην παραπονιέστε ή να επικρίνετε πάρα πολύ, εκτός αν το χρειάζεστε πραγματικά.

Προσπαθήστε να αποδεχτείτε τις καταστάσεις όπως είναι όταν νιώθετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα γι' αυτές.