Οι συμπτώσεις κυριαρχούν στην ζωή μας

Οι περισσότερες από τις σημαντικές στιγμές της ζωής μας οφείλονται σε μία απλά σύμπτωση, αυτό είναι εύκολα αντιληπτό στον καθένα από εμάς, ανεξάρτητα του αν θέλει να το αποκαλύψει για διάφορους προσωπικούς λόγους.

Οι συμπτώσεις είναι καθημερινές και κυριαρχούν με διάφορους τρόπους στην ζωή μας, άλλες έχουν δώσει σημαντικές αλλαγές και άλλες απλά αλλάζουν περιστασιακές καταστάσεις.

 

Έχει σημασία να ξεχωρίζουμε τις σημαντικές από αυτές που μπορούν να μας προσφέρουν θετικά πράγματα και να τις αξιοποιούμε.

 

Μία σύμπτωση δεν είναι βέβαια πάντα θετική ούτε προπομπός τύχης, μπορεί να είναι και αρνητική.