Εντυπωσιακά σπάνιο. Πετρίδης-Ζουγρής μιλούν σε παρουσίαση βιβλίου τους στον ΙΑΝΟ

Ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός, η παρουσίαση που κάναμε στον ΙΑΝΟ το 2007 για ένα από τα βιβλία μας και ανακάλυψα εντελώς τυχαία στο διαδίκτυο. Είναι η μοναδική φορά που βλέπουμε μια κοινή εμφάνιση μου με τον Πετρίδη.

 

Video Url

 

Video Url

 

Video Url