Μπέρτολτ Μπρεχτ: Το πιο σύντομο κείμενο «γι’ αυτόν που αγαπώ»....

Μπέρτολτ Μπρεχτ: Το πιο σύντομο κείμενο «γι’ αυτόν που αγαπώ»....

Αυτός που αγαπώ
μου είπε ότι με χρειάζεται.
Γι΄ αυτό, προσέχω τον εαυτό μου
βαδίζω με προφύλαξη
και φοβάμαι κάθε στάλα βροχής
μηδά και με σκοτώσει…

 

Μπέρτολτ Μπρεχτ

https://www.popup.gr/