Το απολαμβάνει δεκαετίες μετά το πρώτο άκουσμα μέσα στην ησυχία που επικρατεί Σεπτέμβριο στην Σαλαμίκονο