Ο τίτλος δυστυχώς τα λέει όλα σε όλα τα επίπεδα, σοφός στην κυριολεξία ο Γιώργος Ζήκας με το τραγούδι του Θεωρία και πράξη ερμηνευμένο από τον καταπληκτικό Δημήτρη Ζερβουδάκη

που δεν έχει εισπράξει αυτό που δικαιούται σαν καλλιτέχνης.

 

Ένα τραγούδι που περιγράφει απλά με τον τρόπο του την σύγχρονη Ελληνική ιστορία, το ξέρουν μερικοί, αλλά η πλειοψηφία προτιμά την εύκολη τροφή και να περιμένει πάντα να υλοποιηθούν αυτά που τους τάζουν κατά καιρούς οι πολιτικοί.

 

Μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν φροντιστήριο οι συνταξιούχοι.

 

 

Κώστας Ζουγρής