Γεννήθηκε 23 Ιανουαρίου 1832, πέθανε 30 Απριλίου 1883.

 

 

 

 

 

 Edouard Manet - The Bar at the Folies Bergere 1882