Σύμφωνα με το περιοδικό ShortList..

 

BRETT ANDERSON - SUEDE

 

brett anderson suede

 

 

 


NEIL HANNON - THE DIVINE COMEDY

 

 neil hannon the divine comedy

 

 

 


BRIAN MOLKO - PLACEBO

 

 brian molko placebo

 

 

 


RICK WITTER - SHED SEVEN

 

 rick witter shed seven

 

 

 


JUSTINE FRISCHMAN - ELASTICA

 

justine frischman elastica

 

 

 


GAZ COOMBES - SUPERGRASS

 

gaz coombes supergrass

 

 

 


CRISPIAN MILLS - KULA SHAKER

 

crispian mills kula shaker

 

 

 


JOHNNY DEAN - MENSWEAR

 

johnny dean menswear

 

 

 


DAMON ALBARN - BLUR

 

damon albarn blur

 

 

 


GRAHAM COXON - BLUR

 

graham coxon blur

 

 

 


JAIME HARDING - MARION

 

jaime harding marion

 

 

 


JARVIS COCKER - PULP

 

jarvis cocker pulp

 

 

 


ALEX JAMES - BLUR

 

alex james blur

 

 

 


STEVE CRADDOCK - OCEAN COLOUR SCENE

 

steve craddock ocean colour scene

 

 

 


 JOHN POWER - CAST

 

 john power cast

 

 

 


TIM BURGESS - THE CHARLATANS

 

tim burgess the charlatans

 

 

 


LUKE HAINES - THE AUTEURS

 

luke haines the auteurs

 

 

 


RICHEY EDWARDS - MANIC STREET PREACHERS

 

 richey edwards manic street preachers

 

 

 


CRISPIAN HUNT - THE LONGPIGS

 

crispian hunt the longpigs

 

 

 


 RUSSELL SENIOR - PULP

 

russell senior pulp