Περισσότερο Metallica με Lou Reed

https://www.youtube.com/watch?v=yuPBNP1ON7E

https://www.youtube.com/watch?v=MCq4SqGStzE

Τραγουδούν Velvet

https://www.youtube.com/watch?v=bjOr7fZV9ZE

Αλλά και Nirvana

https://www.youtube.com/watch?v=0OYj_3CgjiE

 
 
-->