Μόνιμοι επισκέπτες τις Κυριακές στις εκκλησίες, παίζουν το παιχνίδι του μίσους στην πολιτική, αντί της κοινής αγάπης για την χώρα που γεννήθηκαν. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η προσωπική άνοδος με κάθε τρόπο.