Ο ήχος της βροχής είναι βέβαια το καλύτερο, αλλά και τα τραγούδια έχουν την δική τους γοητεία.