Ήταν ένα από τα 3 ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος και τραγουδούσε σε μερικά από τα πρώτα τραγούδια τους.