Πετρίδης-Ζουγρής θυμούνται τον Nico Fidenco

Ήταν αγαπητός και στην Ελλάδα, με πιο γνωστό βέβαια το A Casa Di Irene. Ο θάνατος του αγνοήθηκε στην Ελλάδα, παρ' όλο που ήταν εξαιρετικά δημοφιλής

Video Url

 

Video Url

 

 

Video Url
Video Url