Άρτουρ Σοπενχάουερ: Το πιο σύντομο κείμενο για την αμφιβολία

Άρτουρ Σοπενχάουερ: Το πιο σύντομο κείμενο για την αμφιβολία

Όποιος αρχίζει με βεβαιότητες
τελειώνει αμφιβάλλοντας,

όμως

όποιος ξεκινήσει από την αμφιβολία
θα φτάσει στη βεβαιότητα.

Άρτουρ Σοπενχάουερ