Λεωνίδας Κακάρογλου: «Τι γρήγορα περνάει το καλοκαίρι»

Λεωνίδας Κακάρογλου: «Τι γρήγορα περνάει το καλοκαίρι»

Το τηλέφωνο δεν χτυπά

Χάθηκαν οι φίλοι

Μόνο καμιά βροχή Με επισκέπτεται

Μα κι αυτή είναι βιαστική

Καταλαβαίνει πως δεν είναι ο καιρός της

Και γρήγορα σταματάει

Αφήνει μόνο θαμπάδες στα τζάμια

Σαν να μου λέει:

Δεν είναι δική μου η θαμπάδα

Της ζωής σου είναι

Που την ξέχασες να πλέει

Λεωνίδας Κακάρογλου, «Τι γρήγορα περνάει το καλοκαίρι»