Νιώθεις ένταση επειδή απορρίπτεις τον εαυτό σου - Osho

Νιώθεις ένταση επειδή απορρίπτεις τον εαυτό σου - Osho

Η πηγή από την οποία προέρχονται όλες οι εντάσεις είναι το να θέλεις να γίνεις κάποιος.

Πάντοτε προσπαθείς να γίνεις κάποιος. Κανένας δεν νιώθει άνετα με τον εαυτό του, έτσι όπως είναι. Δεν αποδέχεται τον εαυτό του, τον αρνείται και θεωρεί ότι κάτι άλλο είναι το ιδεώδες, το οποίο και πρέπει να γίνει.

Η βασική ένταση βρίσκεται πάντοτε ανάμεσα σε αυτό που είσαι και σε αυτό που θέλεις να γίνεις. Η ένταση σημαίνει ότι δεν είσαι ευχαριστημένος με αυτό που είσαι και λαχταράς να γίνεις αυτό που δεν είσαι. Η ένταση έχει προκληθεί ανάμεσα σε αυτά τα δυο. Δεν έχει σημασία αυτό που επιθυμείς να γίνεις. Αν θέλεις να γίνεις πλούσιος, διάσημος, δυνατός, ή ακόμα αν θέλεις να ελευθερωθείς, να γίνεις θεϊκός, αθάνατος, αν λαχταράς τη λύτρωση, ακόμα και τότε, η ένταση θα βρίσκεται εκεί.

Οτιδήποτε επιθυμείς, καθώς είναι κάτι που πρόκειται να εκπληρωθεί στο μέλλον, αντιτίθεται σε αυτό που είσαι τώρα κι αυτό προκαλεί ένταση. Όσο πιο ανέφικτο είναι το ιδεώδες, τόσο περισσότερη ένταση πρόκειται να προκαλέσει. Η ένταση είναι το κενό ανάμεσα σε αυτό που είσαι και σε αυτό που θέλεις να γίνεις.

Αν το κενό είναι μεγάλο, η ένταση θα είναι επίσης μεγάλη. Αν το κενό είναι μικρό, η ένταση θα είναι μικρή. Και αν δεν υπάρχει καθόλου κενό, αυτό σημαίνει ότι είσαι ικανοποιημένος με αυτό που είσαι. Με άλλα λόγια, δεν λαχταράς να γίνεις τίποτε άλλο από αυτό που ήδη είσαι. Τότε ο νους σου βρίσκεται στη στιγμή. Τότε δεν υπάρχει τίποτα που να σε κάνει να αισθάνεσαι ένταση. Νιώθεις άνετα με τον εαυτό σου.

*Από το βιβλίο «Υγεία-Ή τώρα ή ποτέ», Osho, Εκδ. Ρέμπελ – https://www.aytepignosi.com/