Γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1802, στη Μπεζανσόν, στη Γαλλία και έφυγε από τη ζωή στις 22 Μαΐου 1885.

 

"Η μουσική εκφράζει αυτό που δεν μπορεί να λεχθεί με λόγια, αλλά ούτε και να παραμείνει σιωπηλό."