Μια διαφορετική εικόνα σε ένα μέρος από την 5η συμφωνία του Beethoven

Μια διαφορετική εικόνα σε ένα μέρος από την 5η συμφωνία του Beethoven

To allegro