Το απόλυτο δίλημμα: John Coltrane ή Miles Davis, μόνο για μυημένους

Το απόλυτο δίλημμα: John Coltrane ή Miles Davis, μόνο για μυημένους

Και μόνο να σκεφτεί κανείς να συγκρίνει δύο γίγαντες ίσως είναι ιεροσυλία, για σκεφτείτε όμως πόσοι θα τους μάθουν με αυτή την ευκαιρία. Εμείς δεν τολμούμε να διαλέξουμε, αν και έχουμε την προτίμηση μας.

https://www.apotis4stis5.com/lists-f/22198-10-miles-davis

https://www.apotis4stis5.com/lists-f/18889-10-john-coltrane

Δείτε τους μαζί