Feelings-Nina Simone

Feelings-Nina Simone

Στο Μοντρέ το 1976