Σπασμένο Καράβι-Κώστας Καράλης

Σπασμένο Καράβι-Κώστας Καράλης

Από ποίημα του Γιάννη Σκαρίμπα