Από την ιστορία της Flannery O'Connor με τον ίδιο τίτλο