αρχίζει.... Please allow me to introduce myself
I'm a man of wealth and taste
I've been around for a long, long year
Stole many a man's soul to waste 

 

Από το Μαιτρ και η Μαργαρίτα του Mikhail Bulgakov που είχε γεννηθεί 15 Μαϊου 1891