Εμπνευσμένο από τον Friedrich Schiler και το William Tell