Sigh No More - Mumford & Sons

Sigh No More - Mumford & Sons

Από το Much Ado About Nothing του Shakespeare

“Serve God love me and mend, for man is a giddy thing.”