Από την Bagatelle In C Minor έργο για πιάνο του Beethoven που πήρε την ονομασία Für Elise